donderdag 30 december 2010

www.woonbond.nl 30-12-2010 Stadgenoot en Anti-Kraak zetten gezinnen op straat


Artikel op de website van de Woonbond:

Door jaren van uitstel van herstructurering in de Parooldriehoek in Amsterdam Oost, zijn vijf flats met sociale huurwoningen inmiddels tien jaar aan de reguliere verhuur onttrokken. Woningcorporatie Stadgenoot wil nu zo'n 90 antikrakers, die er eerst onder tijdelijke huurcontracten woonden, uitzetten om plaats te maken voor studenten. De antikraakbewoners, onder wie enkele gezinnen, weigeren zomaar te vertrekken omdat de woningen de komende vijf jaar niet gesloopt zullen worden. De Amsterdamse studentenvereniging ASVA roept studenten op om niet te reageren op de aangeboden woningen in de Parooldriehoek.

De flats in de Platanenweg en Olmenweg maken deel uit van de Parooldriehoek, een stedelijk vernieuwingsproject in Amsterdam Oost. Sinds eind jaren '90 worden er plannen voor ontwikkeld door het stadsdeel, woningbouwvereniging Stadgenoot (via Kristal projectontwikkeling) en een projectbureau. Vanaf zo'n tien jaar geleden werden de huurders van de 120 sociale woningen uitverhuisd om sloop of ingrijpende renovatie mogelijk te maken. Stadgenoot verhuurde de leeggekomen woningen tijdelijk onder de Leegstandswet. Van sloop of ingrijpende renovatie kwam het alsmaar niet, dus de tijdelijke huurcontracten werden meerdere malen verlengd tot aan de -in de Leegstandswet bepaalde- maximaal toegestane vijf jaar. Tijdelijke huurders kregen daarna de keus: leeg opleveren of blijven wonen onder een antikraakcontract met Anti-Kraak BV. Inmiddels wonen er in de flats nog 10 reguliere huurders, 20 tijdelijke huurders en zo'n 90 antikrakers.

Vanwege de economische crises is nu de sloop in de Parooldriehoek voor minimaal vijf jaar uitgesteld. Woningcorporatie Stadgenoot besloot daarop de huidige antikraakbewoners uit te zetten en de woningen de komende jaren te verhuren aan studenten onder campuscontracten. De eerste woning werd vorige week al aangeboden op StudentenWoningWeb (à 518 euro voor een vijfkamerflat). Krap een week daarvoor kregen de circa 90 antikraakbewoners te horen dat ze in februari moesten vertrekken. De 20 tijdelijke huurders moeten weg als hun contract afloopt.

Antikraakbewoners woedend

Meteen is er een bewonerscommissie opgericht die het schandalig vindt wat er gebeurt. Op een blog (bewonersplatanenweg.blogspot.com) en een facebook pagina kondigen ze aan terug te zullen vechten en waarom: ‘Ik gun studenten ook een woning, maar vind het waanzin dat anderen daarvoor op straat worden gezet’, schrijft Jacoline van Duijvenbode van de bewonerscommissie Platanenweg in een brief aan Stadgenootdirecteur Frank Bijdendijk. Extra woede was er onder de bewoners omdat Stadgenoot aan de antikrakers die student zijn, heeft laten weten dat zij mogen blijven via een campuscontract. Het zijn dus juist de gezinnen die op straat worden gezet, en dat zijn er veel. Studentenvereniging ASVA viel vorige week de bewonerscommissie bij en liet weten het geen goede oplossing voor de woningnood onder studenten te vinden als daarvoor gezinnen hun huis uit moeten. De ASVA deed een oproep aan studenten niet te reageren op de aangeboden woningen in de Parooldriehoek.

Sociale verhuurder onwaardig

De grootste groep van de antikraakbewoners woont er al zo'n 6 tot 7 jaar. Ook bewoners die minder dan 5 jaar onder een tijdelijk huurcontract woonden, zijn in de loop van 2010 gedwongen een antikraakovereenkomst te tekenen met Anti-Kraak BV. ‘Mensen die al zo’n lange tijd in deze situatie wonen, hebben het volste recht op een gewone huurovereenkomst', zegt René van Genugten, beleidsmedewerker van de Woonbond. 'Dat wil dus zeggen: niet een campuscontract. Deze gang van zaken is onacceptabel. Het is een sociale verhuurder onwaardig.’

Dat artikel 11 Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) op zijn minst maatwerk voor gezinnen vereist, wordt door Stadgenoot ontkend. De woningcorporatie stelt dat zij 'er niet over gaan' omdat de bewoners een contract hebben met Anti-Kraak. Woordvoerder Michel Slaager benadrukt in het Parool van 17 december dat de gezinnen er veel langer hebben kunnen wonen dan oorspronkelijk de bedoeling was. ‘En daar moeten ze blij mee zijn.’ Huurdersvereniging Oost vindt Anti-Kraak geen partij. 'Juridisch staat Stadgenoot misschien in zijn recht, maar sociaal kan dit natuurlijk niet', zegt Frans Ondunk van de huurdersvereniging. Hij benadrukt dat deze mensen niet voor niks antikraak wonen. 'Als het had gekund hadden ze wel in een gewoon huurhuis gezeten.'

Waarom niet regulier verhuren?

Het Wijksteunpunt Wonen (WSW) wijst er op dat studenten onder campuscontracten o.a. recht hebben op een verhuisvergoeding als ze moeten wijken voor herstructurering. 'Stadgenoot zou de woningen net zo goed regulier kunnen verhuren', zegt Jeroen Koster, coördinator van WSW Oost. Stadgenoot zegt dat ze wel aan studenten moeten verhuren omdat ze niet weten hoe lang het nog gaat duren voor ze alsnog kunnen slopen. 'Door uitstel van de sloop, leiden we verlies', liet de corporatie aan AT5 weten, verwijzend naar de economische crisis. 'Zonder huurinkomsten, maar wel met onderhoudskosten, kost ons dat veel geld.'

Verlies in context

Het verlies van Stadgenoot door huurinkomstenderving in de Parooldriehoek, moet echter in een context worden geplaatst. Stadgenoot heeft onlangs in het Financieele Dagblad aangegeven veel verliezen te hebben geleden in projectontwikkelingen. Minister Donner liet begin december in zijn Oordeelsbrief 2010 weten dat Stadgenoot qua netto bedrijfslasten in 2009 ruim boven het gemiddelde landelijk niveau uitkomt en dat tevens de netto bedrijfslasten voor 2008 en 2009 tezamen ruim boven het sectorgemiddelde uitkomen. Tevens constateerde de minister dat Stadgenoot de regels voor de meldingsplicht betreffende nevenactiviteiten niet heeft nageleefd. Het betreft activiteiten waarvan niet is aangetoond dat deze activiteiten samenhangen met de in het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) genoemde kerntaken. Te weten: De bouw van een horecapaviljoen aan het Mercatorplein; De bouw van WG Oost, Furore, Solid 11 in Amsterdam-West; De ontwikkeling en exploitatie van een Woon-art hotel in Amsterdam-Oost; De ontwikkeling binnen de Ontwikkelcombinatie Polderweggebied VOF van het Polderweggebied met daarin ruim 14.000 vierkante meter BVO commerciële ruimten en een parkeergarage met meer dan 500 openbare parkeerplaatsen; De activiteiten in Y-Maritiem B.V., nl. de exploitatie van een jachthavencomplex met partycentrum, schepen, bedrijfsgebouwen, horeca, hotel- en kamerverhuuraccomodaties. Over het opheffen van Far West en de financiële consequenties daarvan voor Stadgenoot heeft de minister nog geen uitspraak gedaan.

Onjuiste aanname?

Na overleg heeft Stadgenoot deze week besloten de opzegtermijn voor de antikraakbewoners te verlengen met 2 maanden en schrijft aan een antikraakbewoonster dat er bij het weer in verhuur nemen van de woningen twee mogelijkheden zijn: reguliere verhuur en campuscontracten voor studenten. 'Omdat er een groot tekort is aan studentenhuisvesting in Amsterdam heeft Stadgenoot voor campuscontracten gekozen. De aanname dat gezinnen plaats moeten maken voor studenten is dus onjuist. De reden dat u deze woning dient te verlaten is omdat de tijdelijkheid van het contract de maximale grenzen heeft bereikt', schrijft Franck Storm, directeur Wonen Stadgenoot. En ook: 'Binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving hebben wij het maximale gedaan om onze sociale verantwoordelijkheid te kunnen nemen.' Waarom reguliere verhuur geen optie is, blijft in het ongewisse.


Blog Bewonerscommissie Platanenweg: http://bewonersplatanenweg.blogspot.com/

Facebook bewonerscommissie: http://www.facebook.com/pages/Bewoners-Platanenweg-en-Olmenweg-vechten-terug/165630950146225?v=wall
Nieuwsbericht Stadgenoot 28 dec. 2010: http://woningcorporatie.stadgenoot.nl/2/341/Nieuws/Feiten_Platanenweg.aspx

Geen opmerkingen:

Een reactie posten