zondag 13 februari 2011

Artikel in de Stadsdeelkrant van deze week

Speech demonstratie SASH 12 februari 2011

Het zal je maar gebeuren. Ben je net helemaal in de kerstsfeer, valt er een brief op je deurmat met de mededeling dat je binnen twee maanden je woning dient te verlaten. Dat overkwam ons. Wij zijn een groep bewoners die met tijdelijke contracten al jarenlang in sloopwoningen wonen op de Platanenweg en Olmenweg. Wij zijn een gemêleerde groep van gezinnen, studenten, starters, maar ook ouderen en zwangere vrouwen. Kinderen zijn hier geboren, gaan hier naar school en hebben er hun vriendjes.

Onze tijdelijke contracten werden na vijf jaar omgezet in antikraakcontracten, maar ons werd altijd beloofd dat we mochten blijven tot de sloop. Nu is die sloop uitgesteld en plots moeten wij vertrekken. Tachtig woningen moeten binnen twee maanden bezemschoon opgeleverd worden. Stadgenoot wil de woningen nu tijdelijk gaan verhuren aan studenten met campuscontracten. Natuurlijk hebben studenten ook woningen nodig, maar hier wonen wij al. Gelukkig riep de ASVA haar leden op niet te reageren op onze woningen. Wij danken jullie voor deze solidariteit!

Ondertussen hebben we twee maanden uitstel gekregen, maar we zijn nog steeds wanhopig. Wat nu? We willen graag huur betalen, maar mogen niet. Binnen zo korte tijd iets anders vinden is onmogelijk. Het enige wat nog wel mogelijk lijkt is het vinden van een andere tijdelijke woning. Zo dwingt Stadgenoot ons in de rol van stadsnomaden. De politiek kan ons niet helpen en gaat gewoon door met het afgeven van vergunningen en het labellen van woningen, waardoor de leegstandswet opgerekt wordt door campuscontracten. Het maatwerk dat ons beloofd is stelt niets voor. En toch moeten we binnen twee maanden weg. Zelfs het plan dat we als bewonersgroep hebben ontwikkeld en voorgesteld is afgeketst, omdat het niet binnen de bestemming zou passen. En die bestemming is sloop!

Wij wonen al jaren in de Parooldriehoek. Wij zijn goed voor deze buurt en de buurt is goed voor ons. Een huis is veel meer dan vier muren en een dak. Het is de plek waar je wortelt. Je huis is je thuis! En ook je buurt is meer dan een hoop stenen. De mensen maken de buurt en bepalen de samenhang. En mensen hechten aan hun omgeving. Dat is onderdeel van hun identiteit. Wij bewoners kunnen er niets aan doen dat projectontwikkelaars hun plannen niet halen. Wíj gaan jullie crisis niet betalen! Het is aan de overheid om de woningnood aan te pakken! En wat ons betreft: beloofd is beloofd, wij blijven tot de sloop. Of liever: stop de sloop en geef ons bewoners vaste contracten!

Ik dank u wel. Namens Bewoners Platanenweg Olmenweg, Jacoline van Duijvenbode

 http://www.youtube.com/watch?v=GAdaYIWU6qk

donderdag 3 februari 2011

Landelijke Demonstratie Stop de sloop - Voor betaalbaar wonen

Zaterdag 12 februari 13:15 uur
Dam in Amsterdam


Persbericht

Stop Afbraak Sociale Huisvesting (SASH) organiseert de landelijke demonstratie
Stop de sloop - voor betaalbaar wonen op zaterdag 12 februari 2011 om 13:00 uur van de Dam naar de Dokwerker in Amsterdam tegen het woonbeleid van dit kabinet. De demonstratie wordt ondersteund door tientallen bewonersgroepen en organisaties. Freek Ossel, wethouder van Amsterdam van Wonen en Wijken en Grote stedenbeleid is uitgenodigd om tijdens de demonstratie een protestbrief in ontvangst te nemen. Aan Minister Donner van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor wonen, wijken en integratie wordt een protestbrief verstuurd tegen het woonbeleid van het kabinet. Daarin wordt de minster gevraagd om schriftelijk te reageren. Op het programma staan sprekers van bewonersgroepen en muziek.
Het slopen en verkopen van goede en betaalbare woningen leidt tot grote schaarste en woningnood.
De vorige regering gaf 100 miljard aan de banken en dit kabinet legt de rekening neer bij de gewone mensen door 18 miljard te bezuinigen. Miljardenbedragen worden van de gewone mensen geroofd, met als gevolg: minder werk, minder inkomen, minder zorg, duurder onderwijs en meer milieuvernietiging, meer repressie en hogere woonlasten.
Deze regering is bezig bevolkingsgroepen in de wijken tegenover elkaar op te zetten en daarmee de aandacht af te leiden van de bezuinigingen.
Plannen regering desastreus
De plannen van de regering Rutte, Verhagen en Wilders zijn desastreus:
 De huurtoeslag gaat verder omlaag. In 2012 daalt deze met €15 euro per maand.
 Een wijziging van het puntenstelsel in de zogenaamde schaarse gebieden, dat is vooral in de Randstad – stijgen bij verhuizing de huren €120 euro per maand.
 Vanaf 1 januari 2011 mogen nog maar 10% van alle vrijkomende huurwoningen met een huur onder de 648 euro worden toegewezen aan de middeninkomens. De rest van deze groep komt hiervoor niet meer in aanmerking. Grote groepen mensen vallen dan tussen wal en schip. Particuliere huurwoningen zijn er nauwelijks en een koophuis is ook voor deze groep onbetaalbaar.
 Er zijn grootschalige bezuinigingen bij organisaties en wijkcentra, die huurders ondersteunen.
 Bij een jaarinkomen vanaf 43 duizend euro gaat de huur met ruim 5% omhoog.
 De 70% – 30 % regel wordt losgelaten. Tot nu toe bestaat de verplichting om 30% sociale huurwoningen te bouwen. Deze verplichting wordt afgeschaft. Terwijl er dringend behoefte is aan goede en goedkope woningen worden er steeds minder gebouwd.
 Steeds minder sociale huurwoningen worden gebouwd. Hierdoor neemt de woningnood verder toe.
Stop de sloop, Voor betaalbaar wonen!
Een nieuwe landelijke demonstratie is nodig, omdat de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de sloop in vele wijken. De massale verkoop en samenvoeging van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand.
In 2006 stonden in heel Nederland 313.000 woningen leeg.(Bron: CBS) In Amsterdam staan momenteel 75 duizend woningen leeg. Toch wordt de gemeenteraad op 16 februari 2011 gevraagd in te stemmen met een verlenging van de huidige quota-afspraken tot 2020 (met een uitloop tot 2027) en met de verkoop van 5000 extra woningen. In totaal mogen er nu tot en met 2020 30.000 reguliere woningen en 5000 woningen via Koopgarant worden verkocht. Belangrijk voor de corporaties is dat de verkoopmogelijkheden in het populaire
Centrum en Zuid (marktgebied 1) zijn verruimd, zolang het aantal sociale huurwoningen niet zakt onder de 47.000 woningen. Dat aantal is gebaseerd op 30 procent van de totale woningvoorraad per 1/1/2010. 1
In 2000 werden er 10.258 sociale huurwoningen door sloop onttrokken aan de sociale huurwoningen voorraad. In 2008 was dit aantal opgelopen tot 18.485. Dit is een toename van 80% in 8 jaar tijd.
In 2009 zijn er in Nederland vervolgens 15.800 woningen door sloop onttrokken aan de sociale woningvoorraad. (bron: VastGoed Monitor najaar 2010, gebaseerd op het CBS)
De woonlasten in Nederland behoren tot de hoogste van Europa. De regering wil het kraakverbod er door heen duwen.
Stop dit Kabinet!
De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer mensen de alsmaar stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen, krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken steeds meer vrijheid om hun winsten en reserves verder te vergroten. Betaalbare huren liggen tussen de 200 en de 400 euro.
Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant gedreven. Na enige jaren moeten ze opnieuw in het belang van de “stedelijke vernieuwing” verkassen. Mensen worden voortdurend hun huizen, wijken of steden uitgejaagd. Wonen is een recht. Stop de sloop, Voor betaalbaar wonen! Stop dit Kabinet!
De eisen van de demonstratie zijn:
- Stop de sloop van goede en betaalbare woningen - Stop de uitverkoop van goede en betaalbare woningen - Stop de huurverhogingen - Van arbeiderslonen moet je kunnen wonen - Stop de bezuinigingen op de huurtoeslag
- Stop het kraakverbod - Onmiddellijk uitvoeren van achterstallig onderhoud - Voor uitbreiding van de sociale woningbouw
- Stop de bezuinigingen en de sociale sloop door dit kabinet,
Samen voor solidariteit
Perswoordvoerder
Jan Harinck
Mobiel: 06 44505018
E-MAIL
demonstratie@sash.nl
WEBSITE
www.sash.nl
POSTADRES
Hembrugstraat 148, 1013 XC Amsterdam
1 http://www.nul20.nl/files/Bouwen%20aan%20de%20Stad%20II%2016%20dec%20%202010%20Concept%20afspraken.pdf