dinsdag 29 maart 2011

Bewoners Platanenweg en Olmenweg vieren een nieuwe periode in hun woongeschiedenis!


Sinds december vechten de tijdelijke bewoners van de Platanenweg en Olmenweg (Parooldriehoek) tegen hun uitzetting door woningcorporatie Stadgenoot en antikraakbureau AK Beheer.
Door steun van huurdersvereniging, politici en media werd de uitzetting met 2 maanden uitgesteld, maar niet opgezegd. De huurders weigeren met een gemiddelde woonduur van 6 jaar te vertrekken en willen blijven tot de sloop, zoals eerder is beloofd door Stadgenoot. Deze sloop is met minimaal 5 jaar uitgesteld door Stadgenoot, die nu liever studenten in woningen zet, waar nooit onderhoud heeft plaats gevonden, maar wel een flinke huurprijs voor wordt gevraagd (rond 500€ per student).

De huidige huurders pikken dit niet en hebben zich georganiseerd! In de afgelopen 3 maanden vonden gesprekken plaats tussen het Bewonerscomité en de woningbouwvereniging alsmede de wethouders wonen van stadsdeel oost en de centrale stad. Helaas heeft dit niet tot acceptabele resultaten voor alle bewoners geleid! Daarom zijn de bewoners een collectieve rechtszaak begonnen tegen woningcorporatie Stadgenoot en antikraakbureau AK Beheer (voorheen Antikraak BV) om huurrechten te eisen!

Op 4 maart is de eerste familie met een kind blijven zitten. Tussen 1 en 29 april zullen de overige families van een precaire naar een rechteloze woonsituatie overgaan. Deze nieuwe periode in hun woongeschiedenis wordt ingeluid met een straatexpositie en tuinfeest! Dank aan iedereen die de bewoners de afgelopen 3 maanden heeft gesteund! Aanstaande zaterdagmiddag 2 april wordt onder de Platanen gevierd en iedereen is uitgenodigd!!

Voor meer informatie bekijk onze Facebookpagina http://www.facebook.com/#!/pages/Bewoners-Platanenweg-en-Olmenweg-vechten-terug/165630950146225
en onze blog http://bewonersplatanenweg.blogspot.com/

donderdag 3 maart 2011

Demonstratie bewoners Platanenweg en Olmenweg Amsterdam 25-2-11 from Abel Heijkamp on Vimeo.

Demonstratie bewoners Platanenweg en Olmenweg Amsterdam 25-2-11

http://vimeo.com/20494951

Beeldverslag door Abel Heijkamp van demonstratie van huurders en antikraakbewoners (via Antikraak BV) van de Amsterdamse woningbouwcorporatie Stadsgenoot.

Met oa. Dhr Frans Ondunk van Huurdersverening Groot Oost en woordvoerster Mevr. de Haas van Woningbouwcorporatie Stadsgenoot.

Zie ook Facebook pagina: facebook.com/​pages/​Bewoners-Platanenweg-en-Olmenweg-vechten-terug/​